מערכת זו תשמש לדיווח בזמן אמת על אירועים ופרסום לכלל חברי המועדון