מצגות קורס דאיית 2017 מרחק אשר הועבר על-ידי שמוליק ברוקשטיין ומרצים אורחים